Kompetanse

Curriculum Vitae

2020–
BLAAUW | LEGAL

2018–2020
Of Counsel, Wikborg Rein, Bergen

1981–2018
Partner, Wikborg Rein, Bergen

1992–
Admitted to the Norwegian Supreme Court

1978–1981
Advocate, Wikborg Rein, Bergen

1975–1978
Associate, Wikborg Rein, Oslo

Oppkjøp av service- og boreplattformer: både enheter og flåter; transaksjoner i Norge, Tyskland, USA

Oppkjøp av høyteknologibedrifter: transaksjoner i Norge, Finland, Sveits, Tyskland, Spania, UK, Irland, USA (flere stater)

Bistand til leverandører: bistand til eiere av service- og boreplattformer, hjelpefartøyer (rørlegging, kran, hotell, forsyning, ankerhåndtering, standby), eier/operatør av helikopterflåter engasjert i offshore petroleums industrien; transaksjoner i Norge, Sverige, Danmark, UK, Irland, Frankrike, USA, Canada, Brasil og Malaysia

Tvisteløsning: prosessfullmektig i saker for norske domstoler herunder flere i Høyesterett. Prosedyre for EFTA domstolen. Prosessfullmektig i voldgiftssaker i Norge, Sverige, Finland, Sveits (Zürich og Genève). Bistand i voldgiftssaker i London

Kommersialisering: bistand ved salg av sofistikert teknologi hovedsakelig for offshoreindustrien, men også for annen industriell virksomhet

Offentlig/privat samarbeid: Bl.a. oppdrag som innebærer offentlig bruk av sivil infrastruktur

Offentlige anskaffelser: bl.a. oppdrag som innebærer betydelige offentlige investeringer

Næringseiendom: totalt transaksjonsvolum på over NOK 75 mrd. herunder enkelttransaksjoner på over NOK 5 mrd., i Norge, Spania og UK for finansinstitusjoner, investeringsfond og andre profesjonelle eiere, og rådgivning overfor finansielle rådgivere. Næringseiendom inngår i tillegg ofte ved oppkjøp av bedrifter i Norge eller i utlandet

Finanssektoren: rådgivning overfor finansforetak og kan omfatte regulatoriske forhold, det regulerte markedet, kapitalforvaltning, produkter, flytting av porteføljer, og rådgivning også ved rettslige prosesser herunder gjennom prosedyre for domstolene inklusiv Høyesterett

Styreverv: styreformann, og i noen tilfelle styremedlem, i selskaper innen sjøtransport, offshore leverandørindustrien, finansforetak og innen høyteknologi, både når det gjelder noterte og unoterte selskaper

Stiftelser: for tiden styreformann i flere stiftelser både for kulturminner, generelt allmennyttige og for utdannelse

Gjesteforeleser: tidligere ved NHH (international financial distress)