Blaauw | Legal

NORSKE OG INTERNASJONALE TRANSAKSJONER OG TVISTELØSNING

Haakon Blaauw har lang erfaring som advokat og juridisk rådgiver på flere områder; nasjonale og internasjonale transaksjoner og tvisteløsning, offentlig/privat samarbeid og offentlige anskaffelser. Blaauws transaksjonserfaring omfatter rådgivning overfor norske og internasjonale høyteknologi bedrifter, særlig innen forsvarsindustrien, overfor leverandører til offshore petroleumsvirksomheten, norske og utenlandske investorer innen næringseiendom, og bistand til Forsvarsdepartementet og underliggende etater i forbindelse med større anskaffelser herunder ny generasjon av kampfly (F-35), helikoptre, program for nye kryssermissiler (herunder JSM) og program for kommunikasjonssatellitter (ASBM).

Blaauws tvisteløsningserfaring omfatter alle norske domstoler inklusive Høyesterett, norsk og internasjonal voldgift der Blaauw har fungert både som «lead counsel» og voldgiftsdommer, og prosedyre for EFTA domstolen.

Blaauw har vært anbefalt i Chambers and Partners som «Leadera in their field» innen Dispute Resolution. Hans erfaring med styrearbeid omfatter styrelederverv både for noterte og unoterte selskaper, herunder også ved børsintroduksjoner, overtakelser og fusjoner, og han er for tiden styreleder for flere allmennyttige stiftelser.

Blaauw tok initiativ til og deltok i etableringen av Wikborg Reins kontor i Bergen i 1978, der han har hatt sin tilknytning frem til etableringen av BLAAUW | LEGAL. Blaauw fikk møterett for Høyesterett i 1992 og har en LL.M. grad fra Columbia Law School, New York.

Ta kontakt på telefon +47 905 54 064 eller e-post: hbl@blaauwlegal.no